Trang chủ  /  Chiến lược  /  Vàng tăng tiếp chăng?? 4/4/2017

Vàng tăng tiếp chăng?? 4/4/2017

Tiếp nối bài nhận định vàng phiên Mỹ 3/4/2017

ngày hôm qua giá đã phá trend giảm h1 h4

khả năng cao là vàng lại tiêp tục đi lên tuy nhiên sẽ lên từng mốc 1254, 1258, 1260

nhưng trước khi lên vàng có thể hồi về rồi mới lên tiếp

giá có thể hồi về vùng fibo 50 61.8 ,giá chạm kênh tăng  rồi lên tiếp ,vậy đợi 1249 -1250 mua lên là khá ổn

 

h1

h4

 

 

Gửi tin nhắn