Trang chủ  /  Tự bảo vệ khi giá đảo chiều.

Tự bảo vệ khi giá đảo chiều.

Đảo chiều có thể xảy ra mọi nơi. Hồi lại có thể trở thành đảo chiều mà không có dấu hiệu cảnh báo trước.

Vì vậy, sử dụng dừng lỗ kéo theo (Trailing stop) trong thị trường có xu hướng là rất quan trọng. Với dừng lỗ kéo theo, bạn có thể tự bảo vệ một cách hiệu quả nhằm tránh thoát lệnh quá sớm nếu là hồi lại và nhanh chóng thoát lệnh nếu là đảo chiều.

Kết luận

Bạn sẽ không bị “bắn hạ” bởi “sự hồi lại êm dịu”. Bạn sẽ không bị mất hết lợi nhuận. Chỉ cần phân biệt được hồi lại và đảo chiều. Đây là 1 phần cần thiết để trở thành 1 người giao dịch. Có kỹ năng phân biệt hiệu quả đó sẽ giúp bạn giảm thua lỗ và bảo vệ bạn tránh việc những lệnh đang thắng chuyển thành thua lỗ.

Với nhiều sự tập luyện và kinh nghiệm, bạn sẽ có thể giao dịch khi giá hồi lại và thoát ra với lợi nhuận nhiều hơn.

 

Nguồn: traderviet.com