Trang chủ  /  Tổng kết mô hình nến Nhật

Tổng kết mô hình nến Nhật

awww.traderviet.com_upload_duongnguyenhuy555_image_BABYPIPS_summary_japanese_candlesticks.

Mô hình nến Nhật được thể hiện thông qua các mức giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất, đóng cửa của một khoảng thời gian nhất định nào đó

  • Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa thì đó là một cây nến tăng
  • Nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa thì đó là một cây nến giảm
  • Khoảng cách giữa giá mở cửa và giá đóng cửa được gọi là thân nến
  • Phần đuôi nằm ngoài thân nến thể hiện biên độ cao/thấp thì được gọi là bóng nến
  • Giá nằm ở đỉnh bóng trên là giá cao nhất phiên
  • Giá nằm ở đáy bóng dưới là giá thấp nhất phiên
  • Thân nến dài chứng tỏ lực mua hoặc bán mạnh. Thân càng dài thì cho thấy lực càng mạnh
  • Thân nến ngắn chứng tỏ lực mua hoặc bán yếu.
  • Bóng nến trên thể hiện mức giá cao nhất trong phiên
  • Bóng nến dưới thể hiện mức giá thấp nhất trong phiên

Có nhiều loại mô hình nến và chúng được sắp xếp tùy vào số lượng nến tạo thành mô hình đó. Có thể là mô hình đơn, đôi, hoặc cụm 3 nến. Một số mô hình nến phổ biến như sau

upload_2016-8-16_14-48-57.

Có thể tham khảo lại tóm tắt về mô hình nến ở bài trước để hiểu thêm về các mô hình này

Kết hợp phân tích mô hình nến với các lý thuyết về hỗ trợ, kháng cự sẽ cho kết quả rất tốt

Mô hình nến có thể đưa ra những tín hiệu về sự đảo chiều hay tiếp diễn của giá nhưng không có nghĩa rằng sự đảo chiều hay tiếp diễn này chắc chắn sẽ xảy ra. Bạn cần cân nhắc đến tình trạng của thị trường tại thời điểm đó cũng như những hành động của giá

 

Nguồn: traderviet.com