Trang chủ  /  Tổng kết : Chỉ báo nhanh và Chỉ báo chậm

Tổng kết : Chỉ báo nhanh và Chỉ báo chậm

awww.traderviet.com_upload_duongnguyenhuy555_image_BABYPIPS_leading_20lagging_20indi_ll4_1.

Tóm tắt lại những điểm mà chúng ta đã học trong bài này

Có hai dạng chỉ báo kỹ thuật : chỉ báo nhanh và chỉ báo chậm

1. Chỉ báo nhanh hay còn gọi là chỉ báo dao động đưa ra tín hiệu trước khi sự một xu hướng mới hay sự đảo chiều xu hướng xảy ra
2. Chỉ báo chậm hay chỉ báo động lượng đưa ra tín hiệu sau khi một xu hướng đã bắt đầu

Nếu bạn có thể xác định bạn đang ở dạng thị trường nào, bạn có thể sử dụng đúng loại chỉ báo cho tín hiệu tốt nhất và tránh các chỉ báo cho tín hiệu sai

Vậy làm thế nào để xác định khi nào sử dụng chỉ báo dao động và khi nào sử dụng chỉ báo động lượng, hoặc cả hai?

Đây là câu hỏi “quý hơn vàng”, vì nếu trả lời được thì bạn xem như đã chiến thắng. Mỗi người có một câu trả lời riêng cho vấn đề

Sau cùng, chúng ta nên biết rằng các chỉ báo nhiều khi không đi cùng hướng

Nhìn chung, cần sự tập luyện và quan sát của bạn để tự chọn cho mình chỉ báo phù hợp trong từng trạng thái thị trường

 

Nguồn: traderviet.com