Trang chủ  /  Tóm tắt về Phân kỳ

Tóm tắt về Phân kỳ

Có 2 loại phân kỳ

1. Phân kỳ thường – regular divergence

2. Phân kỳ kín – hidden divergence

Mỗi loại phân kỳ này chữa đựng những yếu tố cho thấy khả năng tăng điểm hoặc giảm điểm

Dưới đây là bảng tóm tắt về phân kỳ

upload_2016-8-17_11-52-13.

 

Nguồn: traderviet.com