Trang chủ  /  Quỹ cấp vốn  /  Quỹ The Funded Trader ( TFT ) Đến Từ Mỹ cung cấp cho bạn với số vốn lớn nhất 400.000 USD

Quỹ The Funded Trader ( TFT ) Đến Từ Mỹ cung cấp cho bạn với số vốn lớn nhất 400.000 USD

The Funded Trader là gì?

Quỹ The Funded Trader (TFT) là một công ty cấp vốn cho Trader được thành lập bởi các thành viên của Forex League và học viện VVS có văn phòng tại New Jersey, USA.

Forex League là nơi chia sẻ kiến thức, cung cấp tín hiệu giao dịch và đào tạo Trader từ năm 2019. 

Học viện VVS là nơi hướng dẫn Trader sử dụng các chiến lược giao dịch để chinh phục bất cứ quỹ cấp vốn nào.

Quỹ TFT chính thức ra mắt vào tháng 5 năm 2021, TFT phát triển bằng cách đưa ra những sản phẩm quỹ rất khác biệt so với đối thủ của mình.

Ưu điểm của TFT:

– Cho phép mức sụt giảm ngày là 6%, sụt giảm tài khoản là 12%.

– Cung cấp tài khoản cao nhất là $400,000.

– Để được tăng vốn chỉ yêu cầu tăng trưởng 6% trong 3 tháng.

– Có bảng điều khiển theo dõi hiệu suất giao dịch.

– Hỗ trợ khách hàng nhanh chóng.

– Được hoàn phí đăng ký.

Thông tin liên hệ:

Website: http://thefundedtraderprogram.com

Email hỗ trợ: support@thefundedtraderprogram.com

Channel Telegram: https://t.me/thefundedtraderprogram

Discord: https://discord.com/invite/wC7wTacEqM

The Funded Trader có uy tín không?

Hiện, TFT đang nhận được rất nhiều đánh giá tích cực của các Trader trên trang Trustpilot.

Nội dung chi tiết các đánh giá bạn có thể xem tại đây.

Mã: UEZCUE – giảm 5% + refund 110% phí.

II. Sản phẩm quỹ

Hiện tại, TFT có 3 sản phẩm quỹ:

– Tài khoản Standard Challenge.

– Tài khoản Rapid Challenge.

– Tài khoản Royal Challenge.

Tất cả các tài khoản của TFT đều yêu cầu bạn hoàn thành 2 vòng thử thách trong giai đoạn đánh giá.

1. Tài khoản Standard Challenge

Standard Challenge là tài khoản thử thách giống với quỹ myForexFunds hay FTMO.

TFT cung cấp 2 lựa chọn cho tài khoản Standard Challenge là SwingRegular.

Sự khác nhau là với lựa chọn Swing bạn được phép giữ giao dịch qua tuần, giao dịch tin tức còn Regular thì không, tuy nhiên Regular có mức đòn bẩy cao hơn.

Có 4 kích thước tài khoản Standard Challenge: 50k, 100k, 200k, 400k.

Bạn cần trải qua 2 vòng thử thách để nhận được tài khoản cấp vốn.

Vòng 1

– Thời gian là 35 ngày.

– Mục tiêu lợi nhuận là 10%.

– Số ngày giao dịch tối thiểu là 5 ngày.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 6%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 12%.

Vòng 2

– Thời gian là 60 ngày.

– Mục tiêu lợi nhuận là 5%.

– Số ngày giao dịch tối thiểu là 5 ngày.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 6%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 12%.

Trong đó:

Thời gian được tính kể từ khi bạn thực hiện giao dịch đầu tiên.

Mục tiêu lợi nhuận, giới hạn sụt giảm ngày, giới hạn sụt giảm tài khoản được tính theo số vốn ban đầu.

Ví dụ:

Với tài khoản $100,000 thì mục tiêu vòng 1 là $10,000, mục tiêu vòng 2 là $5,000.

Giới hạn sụt giảm ngày là $6,000 được reset khi sang ngày mới.

Giới hạn sụt giảm tài khoản là $12,000 so với số vốn ban đầu hay equity của tài khoản không được phép sụt giảm dưới mức $88,000.

Điểm nổi bật của tài khoản đánh giá của TFT là thời gian đánh giá vòng 1 là 35 ngày, cho phép mức sụt giảm ngày là 6%.

Lưu ý: Với tài khoản cấp vốn (Funded Account) sẽ không yêu cầu mục tiêu lợi nhuận và giới hạn thời gian.

Chương trình tăng vốn

Với chương trình tăng trưởng tài khoản TFT xét duyệt 3 tháng một lần.

Yêu cầu:

– Tài khoản tăng trưởng 6% trong 3 tháng (hay trung bình 2% mỗi tháng).

– Trong 2 trong 3 tháng có lợi nhuận và thực hiện 2 lần rút tiền.

Nếu đạt đủ yêu cầu bạn sẽ được tăng trưởng 25% so với số vốn ban đầu.

Ví dụ:

Tài khoản $100,000

Tăng vốn lần 1: $100,000 + $25,000 = $125,000.

Tăng vốn lần 2: $125,000 + $25,000 = $150,000.

. . . .

Số vốn tối đa lên tới $1,500,000.

Sau lần tăng vốn lần đầu tiên, bạn sẽ được tăng mức ăn chia lợi nhuận lên tới 90%. Điều này tương đồng với chính sách quỹ FTMO.

Xem thêm sự khác nhau trong chính sách quỹ FTMO, MFF, TFT

2. Tài khoản Rapid Challenge

TFT cũng cung cấp 2 lựa chọn cho tài khoản Rapid Challenge là SwingRegular.

Với lựa chọn Swing bạn được phép giữ giao dịch qua tuần, tuy nhiên mức đòn bẩy sẽ thấp hơn so với Regular.

Rapid Challenge yêu cầu mục tiêu thấp hơn so với Standard Challenge và không yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu.

Bạn có thể rút khoản lợi nhuận đầu tiên sau 14 ngày kể từ khi nhận được tài khoản cấp vốn.

Tài khoản Rapid Challenge có 3 kích thước để bạn lựa chọn: 50k, 100k, 200k.

Yêu cầu giai đoạn đánh giá như sau:

Vòng 1

– Thời gian là 35 ngày.

– Mục tiêu lợi nhuận là 8%.

– Không yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 8%.

Vòng 2

– Thời gian là 60 ngày.

– Mục tiêu lợi nhuận là 5%.

– Không yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 8%.

Trong đó

Cách tính mục tiêu lợi nhuận, sụt giảm ngày, sụt giảm tài khoản của tài khoản Rapid Challenge tương tự như tài khoản Standard Challenge.

Lưu ý: Với tài khoản cấp vốn (Funded Account) sẽ không yêu cầu mục tiêu lợi nhuận và giới hạn thời gian.

Chương trình tăng trưởng vốn

Nếu bạn có lợi nhuận hơn 10% trong 1 tháng, khi bạn yêu cầu thanh toán vào cuối tháng, tài khoản của bạn sẽ được tăng thêm 10% vốn.

Ví dụ:

Nếu bạn có tài khoản cấp vốn (Rapid Challenge Funded) $100,000.

Khi rút $10,000 trở lên, bạn nhận được khoản thanh toán đó và tài khoản của bạn có thêm $10,000 đồng nghĩa với việc tài khoản tăng lên $110,000.

Khi rút $10,000 trở xuống thì tài khoản của bạn vẫn giữ nguyên là $100,000.

Nếu trong thời gian 3 tháng bất kỳ. Bạn đủ điều kiện cho kế hoạch mở rộng quy mô 2 trong 3 tháng, sau đó bạn đủ điều kiện để nhận 90% lợi nhuận do mình tạo ra.

3. Tài khoản Royal Challenge

Đặc điểm nổi bật của tài khoản này là cho phép bạn được sử dụng EA.

Cách tính sụt giảm ngày (daily drawdown) của tài khoản căn cứ vào số vốn ban đầu và tính theo cả Balance và Equity (theo mức nào lớn hơn) – nhưng không hoàn toàn giống với cách tính sụt giảm ngày của quỹ MFF.

Giới hạn sụt giảm tài khoản chỉ là 10% thay vì 12% như tài khoản Standard Challenge.

Bạn được phép giữ giao dịch qua đêm.

Đó là những điểm khác biệt quan trọng bạn cần nắm được.

Royal Challenge có 4 kích thước tài khoản để bạn lựa chọn: $50k, $100k, $200k, $300k.

Yêu cầu giai đoạn thử thách như sau:

Vòng 1

– Thời gian là 35 ngày.

– Mục tiêu lợi nhuận là 8%.

– Số ngày giao dịch tối thiểu là 5 ngày.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

Vòng 2

– Thời gian là 60 ngày.

– Mục tiêu lợi nhuận là 5%.

– Số ngày giao dịch tối thiểu là 5 ngày.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 5%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

Trong đó:

Thời gian được tính kể từ khi bạn thực hiện giao dịch đầu tiên.

Mục tiêu lợi nhuận, giới hạn sụt giảm ngày, giới hạn sụt giảm tài khoản được tính theo số vốn ban đầu.

Ví dụ:

Với tài khoản $100,000.

Mục tiêu lợi nhuận vòng 1 là $8,000, vòng 2 là $5,000.

Giới hạn sụt giảm ngày (5%) là $5,000 được reset khi sang ngày mới.

Để hiểu rõ hơn cách tính sụt giảm ngày (daily drawdown) chúng ta sẽ xét các trường hợp khi tài khoản bắt đầu một ngày giao dịch như sau:

#1

Balance = Equity = $100,000.

$100,000 – $5,000 = $95,000.

>> Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới $95,000.

#2

Balance = Equity = $102,000.

$102,000 – $5,000 = $97,000.

>> Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới $97,000.

#3

Balance = Equity = $98,000.

$98,000 – $5,000 = $93,000.

>> Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới $93,000.

#4

Balance $100,000, Equity = $102,000. (Equity > Balance).

$102,000 – $5,000 = $97,000.

>> Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới $97,000.

#5

Balance $100,000, Equity = $99,000. (Balance > Equity).

$100,000 – $5,000 = $95,000.

>> Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới $95,000.

Bạn có thể thấy với cách tính sụt giảm ngày của tài khoản Royal Challenge, bạn không nên giữ giao dịch qua đêm, bất kể giao dịch đó đang có lợi nhuận âm hay dương.

Giới hạn sụt giảm tài khoản (10%) là $10,000 so với số vốn ban đầu hay bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $90,000.

Lưu ý: Với tài khoản cấp vốn (Funded Account) sẽ không yêu cầu mục tiêu lợi nhuận và giới hạn thời gian.

Chương trình tăng trưởng

Chính sách tăng trưởng vốn của tài khoản Royal Challenge tương tự tài khoản Standard Challenge.

III. Câu hỏi thường gặp

TFT cấm những chiến lược giao dịch nào?

Trên tài khoản đánh giá hay tài khoản cấp vốn TFT cấm các chiến lược giao dịch sau:

– Use of the guarantee of compliance with limit orders (including Takeprofit and Stoploss)

– Use of platform or data freezing due to a Demo Server error (lợi dụng lỗi server máy chủ dữ liệu bị đóng băng)

– Use of a delayed data feed (giao dịch dữ liệu trễ).

– Trading on delayed charts (giao dịch biểu đồ trễ)

– Trading at a time of significant macroeconomic reports, and being filled at an unrealistic price due to the volatility of the event.

Nếu bất kỳ tài khoản nào được coi là đang sử dụng các chiến lược trên, bạn sẽ không còn đủ điều kiện để được cấp vốn.

Nhìn chung, TFT cấm các chiến lược kiếm lời lợi dụng ưu điểm của tài khoản demo so tài khoản thực.

Chi tiết bạn có thể xem thêm tại đây

Tôi cần những giấy tờ gì để xác minh danh tính?

Sau khi vượt qua giai đoạn đánh giá, bạn sẽ nhận được email chúc mừng và trang tổng quan của bạn sẽ hiển thị trạng thái thử thách “đã vượt qua”.

Bạn sẽ được yêu cầu:

– Xác minh danh tính bằng 1 trong số các giấy tờ sau: chứng minh thư, căn cước, bằng lái, hộ chiếu

– Xác minh địa chỉ bằng 1 trong số các giấy tờ sau: hóa đơn điện,hóa đơn nước, hóa đơn internet, sao kê ngân hàng (trong vòng 60 ngày).

– Ký thỏa thuận giao dịch thông qua Adobe Sign.

Sau khi hoàn thành vòng 1, sau bao lâu tôi nhận được tài khoản vòng 2?

Quy trình nhận tài khoản vòng 2 hoàn toàn tự động. Đối với tài khoản Standard, Royal sau 36h, còn đối với tài khoản Rapid sau 12h.

Tôi có được hoàn phí đăng ký không?

Có, bạn được hoàn phí đăng ký với tất cả các tài khoản TFT cung cấp.

Bạn sẽ nhận được phí hoàn lại ở lần thanh toán đầu tiên.

Tôi giữ giao dịch qua đêm, qua tuần ?

Được phép giữ lệnh qua đêm với tiền tệ (forex), tiền điện tử(crypto), kim loại (metals) và không được phép với Cổ phiếu (Shares).

Giao dịch cổ phiếu qua đêm và cuối tuần bạn sẽ bị vi phạm, lý do là cổ phiếu thường xuyên có những gap giảm dẫn tới việc tài khoản vượt qua mức sụt giảm tối đa mà không thể thoát được giao dịch.

Các tài khoản Swing được phép giữ giao dịch qua tuần, tài khoản Regular không được phép giữ giao dịch qua tuần.

Tôi có thể giao dịch tin tức không?

Trong giai đoạn thử thách bạn được phép giao dịch tin tức trên bất kỳ sự kiện kiện tin tức nào.

Tuy nhiên, khi bạn đang giao dịch trên tài khoản cấp vốn (Standard hoặc Rapid) được kết nối với vốn thực, TFT hạn chế về tin tức trong 2 phút trước và sau khi phát hành tin tức màu đỏ. Quy tắc này không áp dụng cho tài khoản Swing và Royal.

Vì lý do này, TFT không khuyến khích giao dịch trong các sự kiện tin tức có độ biến động cao, tính thanh khoản thấp.

Để làm rõ, bạn vẫn có thể giao dịch tin tức trên các tài khoản thử thách. Tuy nhiên, bạn nên hiểu rằng có những trường hợp trượt giá xảy ra và bạn phải chịu trách nhiệm nếu gây ra vi phạm quy tắc sụt giảm.

TFT không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào được tạo ra từ các sự kiện tin tức có rủi ro cao như vậy và TFT không thể bảo vệ bạn khỏi bất kỳ tổn thất nào vì các giao dịch có thể không thực sự lấp đầy hoặc có thể lấp đầy gây ra thua lỗ khi được kết nối với vốn thực của công ty.

Do đó, tốt nhất là bạn trách giao dịch các sản phẩm có thể ảnh hưởng trong quá trình phát hành tin tức có tác động lớn, vì xét cho cùng, đó là cách chuyên nghiệp để quản lý vốn của bạn.

Chú ý: Nếu bạn muốn thoải mái giao dịch tin tức trên tài khoản cấp vốn (live), bạn hãy lựa chọn tài khoản Swing.

Xem chi tiết quy tắc giao dịch tin tức quỹ TFT.

Tôi có thể giao dịch Crypto vào cuối tuần không?

Có, hiện tại bạn có thể giao dịch Crypto (BTC, ETH, LTC, BCH) vào thứ 7, chủ nhật.

Tôi có được phép giao dịch hedging không?

Có, bạn được phép hedging trên cùng một tài khoản.

TFT cho cho phép giao dịch bằng EA không?

Bạn chỉ được phép giao dịch bằng EA với tài khoản Royal.

Tôi có được giao dịch Scalping không?

Giao dịch Scalping được phép, tuy nhiên các giao dịch scalping trước và sau 2 phút khi phát hành tin tức bị cấm và dẫn tới vi phạm.

Tôi có được phép đổi mật khẩu tài khoản đánh giá và tài khoản cấp vốn không?

Không, bạn không được phép đổi mật khẩu của tài khoản (MT4/MT5).

Giao dịch có trách nhiệm với tài khoản cấp vốn là gì?

Nếu bạn nhận được tài khoản cấp vốn và đánh mất nó trong ngày đầu tiên bạn sẽ không đủ điều kiện để được cấp vốn với TFT.

Đây được coi là hành vi liều lĩnh và thiếu trách nhiệm, TFT không còn muốn hợp tác với những Trader vi phạm điều này.

TFT có yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu trên tài khoản cấp vốn không?

Không, tất cả các tài khoản cấp vốn không yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu.

TFT có cho phép Trader thử lại miễn phí không?

Tùy chọn thử lại được áp dụng khi bạn đáp ứng các yêu cầu sau:

– Tài khoản đánh giá có lợi nhuận dương

– Không vi phạm bất cứ quy định nào.

– Hoàn thành đủ số ngày giao dịch tối thiểu (Standard, Royal).

Bạn được thử lại ở cả vòng 1 và vòng 2 nếu không hoàn thành mục tiêu lợi nhuận. Số lần thử lại không giới hạn. 

Với tùy chọn thử lại điều này có nghĩa bạn sẽ được cấp một tài khoản mới bắt đầu lại từ vòng 1. 

Tôi có cần phải làm gì để nhận được tài khoản thử lại miễn phí?

Sau khi hết thời gian đánh giá, nếu tài khoản của bạn đủ điều kiện, hệ thống của TFT sẽ xem xét và tự động gửi tài khoản thử lại cho bạn qua email.

Quy trình này hoàn toàn tự động. Bạn cần kiên nhẫn chờ hết thời gian đánh giá.

Thời gian tài khoản hết hạn?

Nếu bạn không giao dịch trong thời gian là 65 ngày, tài khoản sẽ bị đánh dấu là không thành công vì nó hết hạn. 

Nếu tài khoản của bạn hết hạn, bạn có thể yêu cầu có một tài khoản mới nếu bạn muốn bắt đầu sau 65 ngày.

Lý do cho điều này do TFT phải trả phí lưu trữ cho các tài khoản, họ muốn giới hạn chi phí với các tài khoản không còn hoạt động.

Tôi có thể có bao nhiêu tài khoản?

Bạn có thể có bao nhiêu tài khoản tùy thích, miễn sao tổng số vốn không vượt quá $600k.

Điều này có có nghĩa bạn có thể có:

– 3 tài khoản $200k

– 6 tài khoản $100k

– 1 tài khoản $400k và 1 tài khoản $200k.

Bạn được phép hợp nhất các tài khoản cấp vốn lên tới $600k, các tài khoản đánh giá không được phép hợp nhất.

Để được hợp nhất bạn cần gửi yêu cầu trước khi thực hiện giao dịch đầu tiên trên tài khoản cấp vốn.

TFT có tài khoản dùng thử không?

Hiện tại, TFT chưa cung cấp tài khoản dùng thử miễn phí.

Tuy nhiên, TFT thường xuyên tổ cuộc thi giao dịch tài khoản demo để nhận tài khoản thử thách miễn phí, chi tiết bạn xem tại đây.

TFT cung cấp nền tảng giao dịch nào?

MT4 và MT5 được TFT sử dụng làm nền tảng giao dịch cho Trader.

TFT sử dụng nhà nhà môi giới nào?

Hiện tại, TFT cung cấp tất cả tài khoản của họ thông qua Eightcap

Phí Commission là 5$/lots.

Danh sách các sản phẩm giao dịch, bạn xem bảng sau:

Tôi có thể thanh toán cho TFT bằng cách nào?

Có 2 lựa chọn thanh toán cho TFT

1.Thẻ Debit/Credit

2.Crypto.

TFT sử dụng những phương thức thanh toán lợi nhuận nào cho Trader?

Bạn có thể nhận thanh toán lợi nhuận bằng:

– Crypto: BTC, ETH, LTC, USDC.

– Wise (chuyển khoản ngân hàng).

Phí rút tiền của các đồng coin:

Nếu rút bằng Crypto bạn nên rút bằng LTC để có mức phí nhỏ nhất.

Khi nào tôi nhận được khoản thanh toán đầu tiên?

Bạn có đủ điều kiện thanh toán:

– Sau 30 ngày kể từ khi thực hiện giao dịch đầu tiên.

– Không có giao dịch nào đang mở.

Khoản thanh toán thứ 2 trở đi sau 14 ngày kể từ lần giao dịch đầu tiên sau lần thanh toán cuối cùng.

Độ tuổi để tham gia quỹ TFT là bao nhiêu?

Để tham gia chương trình cấp quỹ của TFT bạn phải đủ 18 tuổi trở lên.

TFT cho phép đòn bẩy thế nào?

TFT cung cấp đòn bẩy khác nhau ở giai đoạn đánh giá (Challenge) và giai đoạn cấp vốn (Funded), chi tiết bạn có thể xem bảng sau:

TFT có giới hạn khối lượng giao dịch không?

Trong tất cả các tài khoản, TFT không giới hạn khối lượng giao dịch.

TFT chỉ giới hạn khối lượng giao dịch trên một giao dịch với các mã giao dịch sau:

DAX – 2 lots CAC – 4 lots STOXX50 – 4 lots NIKKEI – 5 lots ASX – 6 lots FTSE – 3.5 lots HK50 – 3 lots NSDQ – 2.5 lots SP – 1 lots DOW – 10 lots

Tuy nhiên, bạn có thể mở nhiều giao dịch cùng một lúc. Lý do cho điều này do TFT muốn chia nhỏ các giao dịch để sao chép chúng vào máy chủ trực tiếp hiệu quả hơn.

IV. Hướng dẫn đăng ký và thanh toán 

Do TFT không có tài khoản dùng thử miễn phí, bạn chỉ nên đăng ký nếu muốn tham gia thử thách cấp quỹ của TFT.

Để đăng ký quỹ TFT bạn nhấn vào đây

Ở giao diện chính của website, bạn kéo xuống và tìm mục Choose Your Path

Tại đây bạn chọn loại tài khoản và kích thước.

Ví dụ bạn chọn tài tài khoản Standard Challenge với kích thước là $400,000 như hình trên.

Sau đó, bạn nhấn vào Buy 400k

Đầu tiên bạn nhấn vào “Click here to enter your code” để thêm mã giảm giá.

Tiếp đó bạn điền đầy đủ thông tin họ tên, địa chỉ, email, user và password.

Để thanh toán cho TFT bạn có 2 lựa chọn:

1.Thẻ Credit/Debit

2.Crypto

Bạn nên sử dụng thanh toán bằng thẻ để thời gian xử lý đơn hàng được nhanh hơn.

Bạn điền thông tin thẻ, tích vào đồng ý các điều khoản và nhấn vào PLACE ORDER để hoàn tất quá trình thanh toán.

Mọi thông tin về đơn hàng sẽ được thông báo qua email, bạn hãy kiểm tra hộp thư của mình.

hướng dẫn đăng nhập + thanh toán bằng crypto ( update sau )

Kết luận

Hiện tại, bạn có thể yên tâm khi tham gia quỹ The Funded Trader khi họ đưa ra rất nhiều bằng chứng thanh toán trên Discord, mức thanh toán lớn nhất được ghi nhận là $139,145. Đồng thời họ cũng nhận được rất nhiều đánh giá tốt của Trader thế giới trên Trust Pilot.

Lưu ý, bài viết sẽ liên tục được cập nhật khi chính sách của quỹ The Funded Trader thay đổi.

Gửi tin nhắn