Trang chủ  /  Mô hình giá – Chart pattern

Mô hình giá – Chart pattern

Chúng ta đã được “trang bị” một số “vũ khí” trong bài trước, đó là các chỉ báo kỹ thuật. Ở bài này, chúng ta sẽ có 1 vũ khí tối tân nữa mang tên “MÔ HÌNH GIÁ”

Tưởng tượng về mô hình giá giống như về một người phá mìn, một khi bạn đã nằm được bài học, bạn sẽ có thể tìm ra các “điểm nổ” trên biểu đồ trước khi vụ nổ xảy ra, từ đó, bạn có thể kiếm được tiền

Trong bài này, bạn sẽ được học về những mô hình giá cơ bản. Một khi được nhận diện đúng, các mô hình này sẽ đem đến sức nổ lớn. Vì vậy, hãy chờ xem

awww.traderviet.com_upload_duongnguyenhuy555_image_BABYPIPS_chart_20pattern_cp1.

Hãy ghi nhớ rằng, mục tiêu của chúng ta là tìm ra những biến động lớn trước khi điều đó xảy ra nhằm giúp chúng ta có thể đi theo xu hướng đó và kiếm tiền.

Mô hình giá giúp chúng ta rất nhiều trong việc xác định tình trạng tại điểm mà thị trường sẽ phá vỡ. Nó có thể chỉ ra liệu giá có đi tiếp theo xu hướng hoặc đảo chiều nhằm giúp chúng ta lên chiến lược giao dịch cho mô hình đó

Một số mô hình mà chúng ta sẽ học:

– Mô hình hai đỉnh – double top – và mô hình hai đáy – double bottom
– Đỉnh đầu hai vai – head and shoulders – và đỉnh đầu 2 vai ngược – inverse head and shoulders
– Nêm tăng – rising wedge – và nêm giảm – falling wedge
– Cờ chữ nhật tăng – bullish rectangle – và cờ chữ nhật giảm – bearish rectangle
– Cờ đuôi nheo tăng – bullish pennant – và cờ đuôi nheo giảm – bearish pennant
– Tam giác (cân, tăng, giảm – symmetrical, ascending, descending)

 

Nguồn: traderviet.com