Trang chủ  /  Lớp học Mô hình nến Nhật  /  Mô hình nến Tri Star Top / Bottom – Ba ngôi sao vùng đỉnh / đáy

Mô hình nến Tri Star Top / Bottom – Ba ngôi sao vùng đỉnh / đáy

Mô hình ba ngôi sao vùng đỉnh (Tri-Star Top Candlestick Pattern)

awww.finvids.com_Content_Images_CandlestickChart_Tri_Star_Top_Bottom_TriStarTop.

Mô hình nến ba ngôi sao là mô hình đảo chiều đỉnh hay đảo chiều đáy và được hình thành từ 3 nến Doji. Với ba ngôi sao vùng đỉnh (Tri Star Top), yêu cầu phải có xu hướng tăng trước các nến Doji. Nến thứ 2 trong mô hình phải là nến doji và phải xuất hiện khoảng trống giá nằm bên trên (gap up) so với giá mở và đóng cửa của nến Doji trước đó. Nến thứ ba cũng là một nến doji, tuy nhiên nến doji này nằm bên dưới giá mở và đóng cửa của nến doji thứ 2.

Mô hình ba ngôi sao vùng đáy (Tri-Star Bottom Candlestick Pattern):

awww.finvids.com_Content_Images_CandlestickChart_Tri_Star_Top_Bottom_TriStarBottom.

Mô hình ba ngôi sao đáy (Tri Star Bottom) bao gồm ba nến doji và xu hướng giảm trước đó. Nến doji thứ 2 trong mô hình phải có khoảng trống giá nằm bên dưới (gap down) so với giá mở và đóng cửa của nến 1. Nến doji thứ ba nằm bên trên giá mở và đóng cửa của nến 2. Mô hình nến ba ngôi sao doji rất hiếm khi xảy ra.

Biểu đồ minh họa mô hình Tri-Star tại đỉnh

awww.finvids.com_Content_Images_CandlestickChart_Tri_Star_Top_Bottom_TriStarTopChartExample.

Trên biểu đồ giá của Silver ETF, mô hình nến ba ngôi sao vùng đỉnh có nến thứ 2 là một nến thân nhỏ thay vì nến doji, điều này cũng cho thấy Tri Star Top rất hiếm khi xảy ra. Diễn biến giá được tóm tắt như sau: giá tăng điểm liên tục qua bốn cây nến, một nến doji xuất hiện, tiếp theo là một nến thân nhỏ nằm bên trên nến trước đó. Nến thứ 3 tiếp tục là một nến doji có giá đóng cửa thấp hơn so với nến thứ 2. Doji thường báo hiệu cho sự chần chừ của giá và khi doji xuất hiện sau một chu kì trend tăng giá, áp lực mua lúc này đã bắt đầu giảm. Tri Star Top thể hiện áp lực bán đang từ từ tăng dần và giá sẽ bắt đầu giảm sau khi mô hình xuất hiện.

Tham khảo:

1. Nison, S. (2003) The Candlestick Course. Hoboken: John Wiley & Sons.
2. Nison, S. (1994) Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed. New York: John Wiley & Sons.
3. Nison, S. (1991) Japanese Candlestick Charting Techniques. New York: New York Institute of Finance.
4. Rhoads, R. (2008) Candlestick Charting For Dummies. Hoboken: Wiley Publishing.
5. ThinkorSwim. (2011). ThinkorSwim Resource Center: Candlestick Patterns Library.

Nguồn Finvids.com
 

Nguồn: traderviet.com