Trang chủ  /  Lớp học Mô hình giá  /  Mô hình giá Diamond Top – Đỉnh kim cương

Mô hình giá Diamond Top – Đỉnh kim cương

 

Mô hình Diamond Top (Đỉnh kim cương)

 

awww.finvids.com_Content_Images_ChartPattern_Diamond_Top_Bottom_Diamond_Top.

Mô hình Diamond Tops/Bottoms “<>” bao gồm một phần mở rộng “<” khi khoảng giá tăng dần độ cao từ trái sang phải và một phần tam giác “>” khi khoảng giá thu hẹp độ cao từ trái sang phải. Một diamond tops được phân biệt nhờ vào việc giá tăng trước khi tạo thành mô hình này; ngược lại, một mô hình diamond bottoms được phân biệt nhờ vào việc xu hướng giá đang giảm trước mô hình. Một sự phá vỡ lên trên xảy ra khi giá vượt lên trên đường kháng cự dốc xuống (đỉnh dốc “” của tam giác “>”)

Mô hình Diamond Bottoms (đáy kim cương)

 

awww.finvids.com_Content_Images_ChartPattern_Diamond_Top_Bottom_Diamond_Bottom.

Một sự phá vỡ xuống dưới xảy ra khi giá vượt xuống dưới đường hỗ trợ dốc lên (đáy dốc “/” của tam giác “>”)

Hướng phá vỡ của mô hình Diamond Top

 

awww.finvids.com_Content_Images_ChartPattern_Diamond_Top_Bottom_Diamond_Top_Breakout_Direction.

 

Hướng phá vỡ của mô hình Diamond Bottoms

 

awww.finvids.com_Content_Images_ChartPattern_Diamond_Top_Botto33b5fafddd8a5fb0b2cadd905641746f.

Nghiên cứu của Bulkowski (2005) chỉ ra rằng mô hình diamond tops phá vỡ xuống dưới 69% tổng thời gian và đáy kim cương phá vỡ lên trên cũng 69% tổng thời gian. Phần lớn diamond tops (58%) được tạo ra sau “một xu hướng tăng dốc”, điều này làm tăng khả năng cho việc phá vỡ xuống dưới và mức độ giảm giống như đoạn tăng trước đó (82% thời gian giá sẽ hướng đi xuống với mức giá ít nhất tương đương với phần trăm mức giá tăng khi lên đỉnh kim cương ) (theo Kirkpatrick & Dahlquist, 2010).

Bulkowski cũng nhấn mạnh, một mô hình diamond bottoms với sự phá vỡ xuống dưới được xem là một trong những mô hình hiệu quả nhất.

Diamond Top – Trung bình mức tăng/giảm tối đa sau phá vỡ

 

awww.finvids.com_Content_Images_ChartPattern_Diamond_Top_Botto3e5be3db077a4469b25ddd12f840c457.

 

Diamond Bottom – Trung bình mức tăng/giảm tối đa sau phá vỡ

 

awww.finvids.com_Content_Images_ChartPattern_Diamond_Top_Bottoe6d420f0bdad60760df57d8cc6eb78b6.

Đối với sự phá vỡ lên trên của mô hình diamond tops, trung bình phần trăm mức giá chạy tối đa được dự tính trước khi có đoạn hồi khoảng 20% là 27%; đối với sự phá vỡ xuống dưới thì con số này là 21%; trong khi đó, đối với sự phá vỡ lên lên trên của mô hình diamond bottoms, trước một khoảng hồi 20%, trung bình phần trăm mức giá chạy tối đa là 36%, còn khi phá vỡ xuống dưới con số này là 21% (theo Bulkowski, 2005).

Mục tiêu giá

Khuyến nghị của Kirkpatrick & Dahlquist khi giao dịch hai mô hình này như sau: mục tiêu giá thường bằng với khoảng cách giá chạy đến mô hình diamond; tuy nhiên, nếu giá chạy chậm sau phá vỡ, ta nên đóng lệnh hoặc đặt dừng lỗ. Bulkowski (2008) đưa ra một mục tiêu giá khá chính xác như sau:

  • Diamond bottoms – phá vỡ lên trên:

Gía phá vỡ + ((giá ở đỉnh cao nhất của mô hình – giá ở đáy thấp nhất của mô hình) x 81%)

  • Dimond bottoms – phá vỡ xuống dưới:

Giá phá vỡ – ((giá ở đỉnh cao nhất của mô hình – giá ở đáy thấp nhất của mô hình) x 63%)

  • Diamond tops – phá vỡ lên trên:

Gía phá vỡ + ((giá ở đỉnh cao nhất của mô hình – giá ở đáy thấp nhất của mô hình) x 69%)

  • Diamond tops – phá vỡ xuống dưới:

Giá phá vỡ – ((giá ở đỉnh cao nhất của mô hình – giá ở đáy thấp nhất của mô hình) x 76%)

Biểu đồ minh họa cho mô hình Diamond Top

 

awww.finvids.com_Content_Images_ChartPattern_Diamond_Top_Bottom_Diamond_Top_Chart.

Biểu đồ trên của Nasdaq 100 ETF (QQQ) minh hoạt một đợt giá lên mạnh được bao phủ bởi mô hình diamond tops và giá giảm mạnh sau đó. Phần mở rộng của mô hình có ba đỉnh tạo ra một đường kháng cự dốc lên và hai đáy tạo ra đường hỗ trợ dốc xuống. Tương tự, phần tam giác có ba đỉnh tạo thành đường kháng cự dốc xuống và hai đáy tạo thành đường hỗ trợ dốc lên. Chú ý, nếu nhà giao dịch định sử dụng mục tiêu giá của khoảng cách từ đợt tăng trước trừ đi giá phá vỡ thì sẽ bỏ lỡ nhiều lợi nhuận nếu họ không dùng dừng lỗ một cách chặt chẽ. Tuy nhiên, nếu họ dùng mục tiêu giá của Bulkowski, họ sẽ có được một khoản lợi nhuận khá đẹp.

Biểu đồ minh họa mô hình Diamond Bottom

 

awww.finvids.com_Content_Images_ChartPattern_Diamond_Top_Bottom_Diamond_Bottom_Chart.

Biểu đồ trên của Cisco Systems (CSCO) cho thấy một mô hình diamond bottoms khá chặt với một sự phá vỡ lên trên. Sau hai ngày giá giảm mạnh, khoảng giá bắt đầu được mở rộng tạo ra phần mở rộng của mô hình diamond và sau đó khoảng giá bắt đầu thu hẹp tạo ra phần tam giác của mô hình. Trong ví dụ này, khoảng cách giá đi xuống cộng vào giá phá vỡ của diamond bottoms sẽ cho ra một lệnh giao dịch thành công.

 

 

Nguồn Finvids.com