Trang chủ  /  Hai đỉnh – Hai đáy

Hai đỉnh – Hai đáy

Hai đỉnh – Double Top

Mô hình hai đỉnh là một mô hình đảo chiều được hình thành sau một giai đoạn tăng điểm. Đỉnh được tạo ra khi giá chạm vào những vùng nhất định mà không thể phá vỡ

Sau khi chạm vào vùng này, giá bật xuống trở lại nhưng lại quay lên để chạm vào vùng giá đó thêm 1 lần nữa. Nếu giá tiếp tục bị bật xuống thì mô hình hai đỉnh hình thành

awww.traderviet.com_upload_duongnguyenhuy555_image_BABYPIPS_chart_20pattern_cp2_1.

Trong biểu đồ bên trên, có thể thấy hai đỉnh được tạo ra sau một giai đoạn tăng điểm mạnh

Lưu ý ở chỗ đỉnh thứ 2 không thể phá vỡ đỉnh thứ nhất. Đây là dấu hiệu rõ rệt cho khả năng đảo chiều có thể xảy ra bởi vì nó đang nói cho chúng ta rằng áp lực mua lên đang kết thúc

Với mô hình hai đỉnh, chúng ta có thể đặt điểm vào phía dưới đường cổ – neckline – bởi vì chúng ta đang dự đoán về sự đảo chiều của xu hướng tăng

awww.traderviet.com_upload_duongnguyenhuy555_image_BABYPIPS_chart_20pattern_cp2_2.

Nhìn vào biểu đồ trên, có thể thấy giá phá vỡ đường cổ và giảm xuống dưới. Hãy nhớ rằng hai đỉnh và một mô hình đảo chiều, vì vậy bạn sẽ thường thấy nó sau một xu hướng tăng mạnh

Lưu ý nữa là mức giảm sẽ xấp xỉ bằng với độ cao của mô hình 2 đỉnh. Hãy nhớ kỹ điểm này vì nó được dùng để tìm mục tiêu lợi nhuận khi giao dịch với 2 đỉnh

Hai đáy – Double Bottom


Mô hình hai đáy là một mô hình đảo chiều, nhưng xoay chiều từ giảm sang tăng. Mô hình này xuất hiện sau một giai đoạn giảm điểm khi 2 đáy được hình thành

awww.traderviet.com_upload_duongnguyenhuy555_image_BABYPIPS_chart_20pattern_cp2_3.

Có thể thấy trong biểu đồ bên trên rằng sau một giai đoạn giảm điểm, giá tạo thành 2 đáy bởi vì nó không thể giảm xuống nữa

awww.traderviet.com_upload_duongnguyenhuy555_image_BABYPIPS_chart_20pattern_cp2_4.

Lưu ý rằng đáy thứ 2 không thể phá được đáy thứ 1. Đây là dấu hiệu cho thấy lực bán đã yếu đi và khả năng đảo chiều đang đến

awww.traderviet.com_upload_duongnguyenhuy555_image_BABYPIPS_chart_20pattern_cp2_5.

Sau đó, giá phá đường cổ – neckline – và tạo hướng lên trở lại

Hãy xem giá đã tăng một đoạn xấp xỉ chiều cao của mô hình hai đáy

Hãy nhớ rằng mô hình hai đáy cũng là một mô hình đảo chiều. Bạn sẽ thấy nó sau mỗi giai đoạn giảm điểm mạnh

 

Nguồn: traderviet.com