Trang chủ  /  HotForex  /  Đầu tư vào HotForex có An Toàn Vốn Đầu Tư ?

Đầu tư vào HotForex có An Toàn Vốn Đầu Tư ?

Ngay tại HotForex, chúng tôi hiểu rằng những nhà mua bán thành công phải lo chú tâm hoàn toàn đến việc kinh doanh của mình hơn là lo lắng về sự an toàn của các quỹ. Vì vậy, chúng tôi đã áp dụng các biện pháp đặc biệt nhằm đảm bảo mức độ an toàn rất cao cho quỹ.

Những biện pháp này thường được cung cấp cho những nhà kinh doanh định chế nhưng chúng tôi sẵn lòng cung cấp chúng cho những khách hàng lẻ của chúng tôi. Chúng tôi thực sự tin rằng nỗ lực của chúng tôi sẽ có ảnh hưởng tốt trực tiếp đến khách hàng và tính sinh lợi cho những tài khoản của họ bởi vì sự tập trung cao hơn sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn trong thế giới kinh doanh tài chính.

 

  1. Tài khoản Ngân hàng

The HotForex brand has become the Global Leader in Online Trading, specializing in Forex, CFDs on US and UK stocks, commodities, spot metals and indices.

Client funds security has been a part of our philosophy alongside unmatched trading conditions and customer support. With global recognition for excellence, solid reputation and multi-award winning services, our clients are assured that their funds are held with security, clarity and integrity.

 

2.  Tài khoản Ngân hàng

HF Markets (SV) Ltd. took the decision to only use global banks of Investment Grade standing. The strength and global standing of the HotForex brand enables the Company to provide banking through the top tier banks.

 

  3. Tách biệt Tiền

Quỹ của khách hàng được nhận được trong tài khoản ngân hàng của công ty khách hàng ủy thác phân biệt chủng tộc. Các quỹ này ra khỏi bảng cân đối và không thể được sử dụng để trả lại nợ trong trường hợp không mặc định của Công ty. Do đó, Quỹ Công ty seggregated từ Quỹ Khách hàng.

 

  4. Quản lý Rủi ro

Công ty tiếp tục xác định, đánh giá, quản lý và điều khiển những rủi ro kèm theo những hoạt của công ty. Điều này có nghĩa là liên tục đánh giá tính hiệu quả của các chính sách, những sắp xếp và thủ tực đang thực thi nhằm cho phép công ty dễ dàng quản lý nhu cầu tài chính và vốn vào bất kỳ lúc nào.

 

5.  Bảo vệ Tài khoản khỏi Số dư âm

Các điều kiện thị trường hết sức biến động luôn là một tình huống có thể xảy ra khi giao dịch. Theo chính sách bảo vệ tài khoản khỏi số dư âm của HotForex, trong trường hợp số dư âm xảy ra trong tài khoản giao dịch của bạn do ngưng giao dịch, chúng tôi sẽ đưa ra điều chỉnh phù hợp để chi trả toàn bộ số tiền bị âm. Bằng cách này, khách hàng của chúng tôi không phải lo lắng về các khoản nợ có thể.

Gửi tin nhắn