Trang chủ  /  Chỉ số USD theo trọng số thương mại

Chỉ số USD theo trọng số thương mại

Ngoài chỉ số USD INDEX ra thì còn có một loại chỉ số đồng đô la được sử dụng bởi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Nó được gọi là Chỉ số Usd theo trọng số thương mại (Trade Weighted US Dollar Index)

FED muốn tạo ra một chỉ số có thể phản ánh chính xác hơn giá trị của đồng USD so với các ngoại tệ khác dựa trên hàng hóa Mỹ cạnh tranh được so sánh với hàng hóa từ các nước khác. Nó được thành lập vào năm 1998 để giữ cập nhập liên tục với nền thương mại của Mỹ. Đây là tỉ trọng hiện tại (tính theo %) của chỉ số:

atradermag.org_upload_hinh_anh_image_4_3.

Sự khác biệt chính giữa chỉ số USDX và Chỉ số Usd theo trọng số thương mại là rổ tiền tệ sử dụng và trọng lượng % tương đối của chúng.

Chỉ số dựa vào trọng số thương mại này bao gồm từ các quốc gia từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có một số nước đang phát triển. Làm thế nào cho thương mại toàn cầu đang phát triển, chỉ số này có lẽ là một sự phản ánh tốt hơn về giá trị của đồng đô la trên toàn cầu.

Chỉ số này được dựa trên dữ liệu thương mại hàng năm.

Tỷ trọng tính toán chỉ số này có thể xem tại đây :http://www.federalreserve.gov/releases/H10/Weights.

Muốn xem dữ liệu lịch sử thì tìm hiểu tại đây: http://www.federalreserve.gov/releases/h10/Summary/.

 

Nguồn: traderviet.com