Trang chủ  /  Chỉ báo nhanh – Chỉ báo dao động (leading indicator – oscillator)

Chỉ báo nhanh – Chỉ báo dao động (leading indicator – oscillator)

Một chỉ báo dao động là một công cụ phân tích đi lên đi xuống giữa 2 cực, thường được gọi là khu vực “Quá mua” – overbought – hoặc “Quá bán” – oversold, từ đó phát ra tín hiệu mua hoặc bán

Những chỉ báo dao động đã học là PSAR, Stochastic và RSI. Chúng được thiết kế để báo hiệu khả năng đảo chiều.

Hãy xem một số ví dụ

Mở cả 3 chỉ báo nói trên lên cùng biểu đồ GBPUSD khung thời gian ngày. Bạn hãy tự nhớ cách giao dịch với các chỉ báo này nhé

Cả 3 chỉ báo này cùng phát tín hiệu mua vào cuối tháng 12. Nếu bạn giao dịch với tín hiệu đó, bạn đã kiếm được 400 pips

awww.traderviet.com_upload_duongnguyenhuy555_image_BABYPIPS_leading_20lagging_20indi_ll2_1.

Sau đó, trong suốt tuần thứ 3 của tháng 1, cả Stoch, PSAR và RSI đều cho tín hiệu bán. Và, giá đã giảm ở 3 tháng tiếp theo.

Khoảng giữa tháng 4, cả 3 đều cho tín hiệu bán 1 lần nữa, sau đó lại là một đợt giảm điểm

Tất cả các tín hiệu trên đều đẹp, tuy nhiên, hãy xem những ví dụ không hoàn hảo dưới đây

Ở biểu đồ tiếp theo, bạn sẽ thấy các chỉ báo này cho tín hiệu ngược nhau

Khi PSAR cho tín hiệu bán vào giữa tháng 2 thì Stoch lại cho tín hiệu mua. Vậy biết theo cái nào? Trong khi đó, RSI lại chưa có tín hiệu rõ rệt

awww.traderviet.com_upload_duongnguyenhuy555_image_BABYPIPS_leading_20lagging_20indi_ll2_2.

Nhìn vào biểu đồ bên trên, có thể thấy những tín hiệu sai xảy ra

Trong suốt tuần thứ 2 của tháng 4, cả Stoch và RSI đều cho tín hiệu bán trong khi PSAR lại không cho. Cuối cùng, giá vẫn tăng và nếu bạn đặt lệnh bán, bạn đã thua lỗ

Bạn sẽ có lệnh lỗ tiếp theo vào giữa tháng 5 nếu bạn theo tín hiệu mua của Stoch và RSI và bỏ qua tín hiệu bán của PSAR

Điều gì đã khiến các chỉ báo phát tín hiệu khác nhau?

Đó là do công thức cấu thành nên chúng khác nhau.

Stochastic thì dựa vào vùng giá từ mức cao đến thấp của một kỳ thời gian và không quan tâm đến sự thay đổi của kỳ này sang kỳ kia

RSI lại dựa vào sự thay đổi của giá đóng cửa kỳ tiếp theo

Trong khi đó, PSAR lại là một công thức tính toán khác.

Vì vậy, sự xung đột tín hiệu là hoàn toàn có thể xảy ra. Đây là điều tự nhiên mà thôi.

Không thể nào tránh việc những tín hiệu trái nhau như vậy nên quan trọng là cần cẩn thận. Tốt nhất, bạn hãy ngồi ngoài thị trường khi các chỉ báo bạn yêu thích không chỉ cùng hướng

 

Nguồn: traderviet.com