Trang chủ  /  Chỉ báo chậm – Chỉ báo động lượng (momentum indicator)

Chỉ báo chậm – Chỉ báo động lượng (momentum indicator)

Làm cách nào để thấy một xu hướng?

Chỉ báo có thể giúp làm điều này mà chúng ta đã được học là MACD và đương trung bình (MA)

Những chỉ báo này sẽ chỉ ra xu hướng một khi xu hướng đã hình thành và chỉ ra tín hiệu giao dịch chậm một chút

Điểm tốt là tín hiệu chậm sẽ ít sai hơn

awww.traderviet.com_upload_duongnguyenhuy555_image_BABYPIPS_leading_20lagging_20indi_ll3_1.

Trên chart GBPUSD phía trên, chúng ta đặt 2 đường trung bình là EMA 10 (màu xanh) và EMA 20 (màu đỏ) và MACD

Vào khoảng giữa tháng 10, EMA 10 cắt lên EMA 20 tạo tín hiệu tăng giá

Đồng thời, MACD cũng cắt lên và cho tín hiệu mua

Nếu bạn đặt lệnh mua, bạn đã có lợi nhuận.

Sau đó, cả 2 đường EMA và MACD lại cho vài tín hiệu bán xuống. Giá cũng đi xuống sau tín hiệu

Bây giờ hãy xem một biểu đồ khác để thấy những tín hiệu sai.

awww.traderviet.com_upload_duongnguyenhuy555_image_BABYPIPS_leading_20lagging_20indi_ll3_2.

Vào giữa tháng 3, MACD giao cắt lên tạo tín hiệu mua trong khi các EMA thì không cho tín hiệu

Nếu bạn mua vào theo MACD, bạn đã bị thua lỗ

Tương tự, tín hiệu mua từ MACD vào cuối tháng 5 cũng không trùng với tín hiệu từ EMA. Nếu bạn mua theo tín hiệu này, bạn lại tiếp tục thua lỗ do giá giảm lại sau đó

 

Nguồn: traderviet.com