Trang chủ  /  Cẩn thận với false breakout – phá vỡ sai

Cẩn thận với false breakout – phá vỡ sai

Giao dịch với phá vỡ (breakout) là phổ biến đối với dân giao dịch forex.

Khi giá phá hoàn tất phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự, dự đoán sẽ là giá tiếp tục đi theo hướng đã phá vỡ. Đã phải cần rất nhiều động lượng để phá vỡ mà, có phải không?

Đây là thời điểm để nhảy lên chuyến tàu này. Bây giờ nó đã bơi đi nhẹ nhàng rồi. Thứ mà chúng ta phải đợi là thời cơ để lên tàu.

awww.traderviet.com_upload_hinh_anh_image_bbp_l161.

Hãy đợi chút…để thấy đi một mạch theo 1 hướng…sau đó lại đi về hướng ngược lại.

awww.traderviet.com_upload_hinh_anh_image_bbp_l162.

Vùng hỗ trợ và kháng cự dễ bị “chơi xỏ”

Một điều bạn cần ghi chú là các vùng hỗ trợ và kháng cự là những vùng mà chúng ta dự đoán những phản ứng của giá tại đây

Vùng hỗ trợ

Vùng hỗ trợ là vùng mà lực mua đủ để vượt qua lực bán và khiến tạm dừng hoặc đảo chiều xu hướng giảm

Vùng hỗ trợ mạnh thì có thể được giữ vững ngay cả khi giá phá vỡ vùng hỗ trợ và nó cho người giao dịch một cơ hội mua vào tốt.

Vùng kháng cự

Vùng kháng cự cũng giống như vùng hỗ trợ nhưng đối ngược lại. Nó có thể làm dừng hoặc đảo chiều xu hướng tăng.

Vùng kháng cự là vùng là lực bán đủ để vượt qua lực mua và đẩy giá giảm.

Vùng kháng cự mạnh có thể được giữ vững ngay cả khi giá phá vỡ nó và nó giúp cho người giao dịch có cơ hội để bán ra.

 

Nguồn: traderviet.com