Trang chủ  /  Cách giao dịch với mô hình giá

Cách giao dịch với mô hình giá

Tổng kết lại những mô hình đã học và phân loại chúng dựa vào tín hiệu giao dịch mà chúng cung cấp

Đảo chiều

Mô hình đảo chiều là những mô hình tạo tín hiệu cho thấy xu hướng hiện tại có thể sẽ thay đổi

Nếu một mô hình đảo chiều hình thành trong một xu hướng tăng, nó gợi ý rằng xu hướng này có thể đảo chiều và giá có thể sẽ giảm. Ngược lại, nếu mô hình đảo chiều hinh thành trong một xu hướng xuống, nó gợi ý rằng giá có thể sẽ đi lên sau đó

Trong các bài học vừa qua, chúng ta đã học 6 mô hình cho tín hiệu đảo chiều. Chúng là:

1. Hai đỉnh – double top

2. Hai đáy – double bottom

3. Đỉnh đầu 2 vai – head and shoulders

4. Đỉnh đầu 2 vai ngược – inverse head and shoulders

5. Nêm tăng – rising wedge

6. Nêm giảm – falling wedge

awww.traderviet.com_upload_duongnguyenhuy555_image_BABYPIPS_chart_20pattern_cp8_1.awww.traderviet.com_upload_duongnguyenhuy555_image_BABYPIPS_chart_20pattern_cp8_2.

awww.traderviet.com_upload_duongnguyenhuy555_image_BABYPIPS_chart_20pattern_cp8_3.awww.traderviet.com_upload_duongnguyenhuy555_image_BABYPIPS_chart_20pattern_cp8_4.

 

awww.traderviet.com_upload_duongnguyenhuy555_image_BABYPIPS_chart_20pattern_cp8_5.awww.traderviet.com_upload_duongnguyenhuy555_image_BABYPIPS_chart_20pattern_cp8_6.

Để giao dịch với các mô hình này, cách đơn giản là đặt lệnh chờ ở khu vực đường cổ theo hướng của xu hướng mới. Sau đó, mục tiêu mà giá hướng đến khoảng xấp xỉ chiều cao của mô hình

Ví dụ, khi thấy mô hình hai đáy, bạn hãy đặt lệnh chờ mua ở phía trên đường cổ của mô hình và mục tiêu lợi nhuận sẽ xấp xỉ khoảng cách từ đáy đến đường cổ

Để quản lý rủi ro, không được quên đặt lệnh dừng lỗ. Một mức dừng lỗ phù hợp có thể được đặt ở khoảng giữa của mô hình

Ví dụ, bạn có thể đo khoảng cách từ mô hình 2 đáy đến đường cổ rồi chia làm 2 và dùng nó làm mức độ dừng lỗ

Tiếp diễn

Mô hình tiếp diễn là những mô hình đưa ra tín hiệu rằng xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục

Thông thường, đây được xem là những mô hình cô đọng bởi vì nó cho thấy phe mua hoặc phe bán dừng chân nghỉ trước khi đẩy giá đi tiếp theo hướng mà giá đã đi trước đó

Dưới đây là một số mô hình tiếp diễn, bao gồm: nêm, chữ nhật và cờ đuôi nheo. Lưu ý rằng nêm có thể được xem là mô hình đảo chiều hoặc tiếp diễn tùy theo xu hướng phía trước của nó

awww.traderviet.com_upload_duongnguyenhuy555_image_BABYPIPS_chart_20pattern_cp8_7.awww.traderviet.com_upload_duongnguyenhuy555_image_BABYPIPS_chart_20pattern_cp8_8.

awww.traderviet.com_upload_duongnguyenhuy555_image_BABYPIPS_chart_20pattern_cp8_9.awww.traderviet.com_upload_duongnguyenhuy555_image_BABYPIPS_chart_20pattern_cp8_10.

awww.traderviet.com_upload_duongnguyenhuy555_image_BABYPIPS_chart_20pattern_cp8_11.awww.traderviet.com_upload_duongnguyenhuy555_image_BABYPIPS_chart_20pattern_cp8_12.

Để giao dịch với những mô hình này, đơn giản là đặt một lệnh chờ phía trên hoặc phía dưới của mô hình (dựa theo hướng đi của xu hướng trước đó), rồi chọn mục tiêu lợi nhuận bằng ít nhất độ cao của mô hình nêm hoặc chữ nhật

Đối với cờ đuôi nheo, bạn có thể đặt mục tiêu xa hơn và mục tiêu là độ cao của cán cờ đuôi nheo

Đối với mô hình tiếp diễn, điểm đặt lệnh dừng lỗ thường là bên trên hoặc bên dưới mô hình

Ví dụ, khi giao dích với mô hình chữ nhật giảm, đặt lệnh dừng cách vài pips ở phía trên của kháng cự của mô hình chữ nhật

Hai phía

Mô hình hai phía thì có nhiều rủi ro hơn bởi vì tín hiệu phát ra cho thấy giá có thể đi bất cứ hướng nào

Tiêu biểu ở đây là mô hình tam giác. Giá có thể phá cạnh trên hoặc cạnh dưới

awww.traderviet.com_upload_duongnguyenhuy555_image_BABYPIPS_chart_20pattern_cp8_13.awww.traderviet.com_upload_duongnguyenhuy555_image_BABYPIPS_chart_20pattern_cp8_14.

awww.traderviet.com_upload_duongnguyenhuy555_image_BABYPIPS_chart_20pattern_cp8_15.

Để giao dịch với mô hình này, bạn cần chú ý đến cả 2 khả năng (phá vỡ bên trên hoặc phá vỡ bên dưới) và đặt một lệnh chờ mua ở phía trên mô hình và 1 lệnh chờ bán phía dưới mô hình

Nếu một lệnh đã khớp thì bạn hủy lệnh còn lại. Bằng cách này, bạn sẽ theo kịp hành động của giá

Vấn đề khó khăn ở đây là nhiều khi bạn sẽ bắt phải tín hiệu phá vỡ sai khi mà bạn đặt lệnh chờ quá gần với vùng đỉnh hay vùng đáy của mô hình. Vì vậy, cũng nên cẩn thận và đừng quên đặt lệnh dừng lỗ nhé

Nguồn: traderviet.com