Trang chủ  /  Các đọc chỉ số USD Index

Các đọc chỉ số USD Index

Giống như bất kỳ cặp tiền tệ nào, chỉ số Dollar US (USDX) cũng có biểu đồ riêng của mình:

atradermag.org_upload_hinh_anh_image_4_2.

Đầu tiên, cần chú ý là chỉ số được tính 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần. Ngoài ra, chỉ số Dollar US (USDX) đo lường giá trị của đồng đô la so với con số gốc so sánh (thời kỳ cơ sở) là 100.000. Vậy là sao???

Giải thích nhé. Ví dụ, chỉ số hiện nay đang ở mức 86,212. Điều này có nghĩa rằng đồng đô la đã giảm 13,79% kể từ khi bắt đầu tính chỉ số. (86,212-100,000).

Nếu bạn đọc thấy 120.650 nghĩa là giá trị của đồng USD đã tăng lên 20,65% kể từ khi bắt đầu tính chỉ số. (120,650-100,00)

US Dollar Index ra đời vào 5/1973 lúc này là khi các quốc gia lớn nhất thế giới đã gặp nhau tại Washington DC và tất cả đồng ý cho phép đồng tiền của họ thả nổi tự do với nhau. Sự bắt đầu của chỉ số còn được gọi là “thời kỳ cơ sở”.

Công thức của chỉ số US index

OK! Đây là công thức tính chỉ số US DOLLAR:

USDX = 50.14348112 × EUR / USD ^ (- 0,576) × USD / JPY ^ (0,136) × cặp GBP / USD ^ (- 0,119) × USD / CAD ^ (0.091) × USD / SEK ^ (0.042) × USD / CHF ^ (0,036)

Rõ ràng là bạn phải học thuộc nó để tính toán.

Hahaha chúng tôi đùa thôi. Học thuộc chắc chết quá

Nếu bạn đang có kế hoạch xem USDX thì hãy dựa vào phân tích biểu đồ nhé!

Nguồn: traderviet.com