Trang chủ  /  Biểu đồ nến Nhật là gì?

Biểu đồ nến Nhật là gì?

 

Giao dịch với biểu đồ nến là gì?

Là một công cụ được sử dụng từ xa xưa do người Nhật dùng để giao dịch gạo

Ông Steve Nison đã phát hiện ra bí quyết này khi làm việc chung với những cty môi giới ở Nhật. Ông đã nghiên cứu thêm và sau đó viết sách về kỹ thuật này và phổ biến nó ở phương tây. Kỹ thuật này trở nên đại chúng vào khoảng những năm 90 thế kỉ 20

Biểu đồ nến là gì?

Xem hình bên dưới sẽ rõ hơn

awww.traderviet.com_upload_duongnguyenhuy555_image_BABYPIPS_candlestick.

Biểu đồ nến có thể dùng trên mọi khung thời gian, có thể là 1 ngày, 1 giờ, 30 phút – bất cứ khung thời gian nào bạn muốn. Biểu đồ nến được dùng để mô tả hành động của giá trong khung thời gian mà chúng ta đã chọn

Biểu đồ nến được hình thành từ các loại giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất và đóng cửa của giai đoạn thời gian được chọn

  • Nếu giá đóng cửa nằm trên giá mở cửa thì thị trường biểu hiện bằng 1 cây nến tăng điểm (theo ví dụ trên là nến có thân màu trắng)
  • Nếu giá đóng cửa nằm dưới giá mở cửa thì thị trường biểu hiện bằng 1 cây nến giảm điểm (theo ví dụ trên là nến có thân màu đen)
  • Thân trắng hoặc thân đen thì được gọi là phần “thân nến” (real body hoặc body)
  • Phần nằm ngoài thân ở phía trên và phía dưới thì gọi là “bóng nến”
  • Trên đỉnh của bóng nến trên là giá cao nhất
  • Dưới đáy của bóng nến dưới là giá thấp nhất

Nguồn: traderviet.com